Thiết bị chống sốc điện AB63A-3P được phát triển và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ 3TL